U bent hier

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft de wijze waarop Orshof je persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt
Deze verklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

 

Website “www.orshof.be" (hierna ‘de website’)

Orshof respecteert de privacy van bezoekers op haar site. De toegang van de website kan nu via een beveiligde verbinding.
Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je ons beschikbaar stelt, vertrouwelijk wordt behandeld.
Je kunt de website bezoeken zonder persoonlijke informatie over jezelf te verschaffen.
De informatie (o.a. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, info i.v.m. de reservatie) verschaft bij het invullen van een webformulier op onze website gebruiken we om:
- met je te corresponderen
- je reservering te verwerken, uit te voeren en financieel af te werken
- je te informeren over onze activiteiten en promoties via onze Orshof-nieuwsbrief. Indien je wenst af te melden voor onze Orshof-nieuwsbrief, kan je dat gemakkelijk doen vanuit de nieuwsbrief of via deze link.
Wij houden deze gegevens bij tot je er om vraagt om ze te verwijderen.

Orshof stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming behalve:
- als Orshof hier wettelijk toe verplicht wordt.
- als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Orshof-diensten of om de rechten van Orshof zelf te beschermen.
In principe vragen wij aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid).
Informatie i.v.m. diëten worden enkel gebruikt tijdens de reservering maar worden niet opgenomen in onze databak van de persoonsgegevens.

 

Hoe gaat Orshof om met je gegevens?

We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen.
Wij verzamelen en registreren je gegevens in onze beveiligde databank.

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonlijke gegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met Orshof, Heymansweg 2, 3670 Neerglabbeek of via e-mail.
Wij trachten aan je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je gegevens te voldoen binnen de 30 kalenderdagen.

Orshof doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Het doet hierbij beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen om de informatie zo goed mogelijk te beschermen.
Helaas kan Orshof geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht  hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.

 

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites of internetbronnen. Wanneer je een van deze links aanklikt, ga je naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën, informatie over je zou kunnen verzamelen. Orshof is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens.

Je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

 

Wijzigingen aan het privacybeleid

Orshof kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene privacybeleid op de website te plaatsen.

 

Google analytics

Orshof is geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals:
- Hoeveel bezoekers krijgen we?
- Vanuit welke landen wordt de site bezocht?
- Welke pagina’s worden veel bezocht?
- Wat zijn drukke uren?
Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser onze site wordt bezocht. Deze informatie kan worden gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren van de website en om ervoor te zorgen dat de website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is

Deze gegevens worden opgevolgd via ‘Google Analytics’, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De traceringsinformatie is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Juridisch voorbehoud

Orshof heeft bij het samenstellen van haar website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Orshof sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Orshof van toepassing. Deze zullen, op eerste verzoek, kosteloos aan je worden toegezonden.
Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:
• De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998).
• De Europese verordening nummer 2016/679 “Algemene Gegevensbescherming (AVG)” van 24 mei 2016.

Onderhavige privacyverklaring wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Orshof bevoegd zijn.